Waarom Change Together; To get there ?

Change Together; To get there bestaat uit 3 onderdelen:

 • Change
  Veranderen vanuit een visie. Waarom gaan we dit eigenlijk doen ? Waarom willen we dit ? Simpele vragen die vreemd genoeg vaak vergeten worden om te stellen.

  Veranderen met draagvlak. Wil je met ons mee ? Wil jij ook een bijdrage leveren aan deze verandering?

 • Together
  Samen tot een oplossing komen. Samen een plan bedenken om het gefomuleerde doel, op basis van een visie, te bereiken.

  Samen effectief veranderen. Samenwerken gaat vele malen effectiever als beide partijen zich naar elkaar toe bewegen. Begrip van én voor het voorkeursgedrag van de ander is daarvoor het startpunt. Vervolgens is het zaak om hier op te anticiperen en het eigen gedrag af te stemmen op het gedrag van de ander.

 • To get there
  Het gaat natuurlijk wel om de resultaten. De voorgaande elementen zijn wat mij betreft nodig om gezamenlijk tot een geweldig en duurzaam resultaat te komen

  Vandaar de naam:
  Change Together; To get there !