Wat voor projecten heb ik gerealiseerd ?

Hieronder staat een aantal voorbeelden van projecten die tot nu toe gerealiseerd zijn:

 • Voorkeuren in zelfredzaamheid

  "Wat heeft de patiënt nodig van mij om de eigen behandeling zo goed mogelijk te organiseren."

   

  Dit was het uitgangspunt bij het organiseren van nascholingen voor alle dialyseverpleegkundigen van het Flevoziekenhuis.

  Centraal hierbij stonden zowel de persoonlijke voorkeuren van de verpleegkundige als die van de patiënt. Lumina Spark profielschetsen hebben we ingezet om de persoonlijke voorkeuren van de verpleegkundigen zichtbaar te maken. 

   

  "Leuke dag, erg tastbaar en goed te gebruiken in de praktijk"

  "Heel nuttig, inzichtelijk en praktisch. Top!"

  "Leuke, leerzame en boeiende cursus. Ondanks lange dag bleef de aandacht erbij door de goede interactieve afwisseling." 

   

 • Bewustwording van persoonlijke voorkeuren bij thuisdialyse

  Voor ongeveer 60 dialyseverpleegkundigen hebben we tijdens een landelijke dialysedag workshops gerealiseerd die een eerste aanzet gaven tot bewustwording van persoonlijke voorkeuren bij thuisdialyse. De centrale vraag bij deze workshops was: welke argumenten kunnen patiënten hebben om over te gaan tot thuisdialyse. En welke rol spelen persoonlijke voorkeuren bij deze argumenten. Het doel van deze workshops was om een eerste indruk te krijgen van de impact van persoonlijke voorkeuren en wat dat betekent voor de communicatie met de patient. Met andere woorden; wat vraagt dat van mij als verpleegkundige ? 

   

  "Dynamisch en Inspirerend"

  "Leuk om te doen en bewustwording van je eigen voork(l)eur !"

   

 • NVK JA-Themadag

  Voor 190 kinderartsen in opleiding hebben we een introductie van Lumina Spark gegeven. Het thema van de dag was management waarbij wij aandacht hebben gegeven aan het managen van jezelf (bewustwording van eigen gedrag) en het managen van de intercollegiale communicatie.

   

  Ter illustratie een tweetal reacties:

   

  "Nogmaals dank voor de inspirerende middag tijdens de JA-Themadag van afgelopen vrijdag. De vrolijke kleur en positieve bekrachtiging spatten ervan af !"

   

  "Ik ben n.a.v. de workshop met name anders gaan kijken naar het patientencontact, daarin benaderde ik eigenlijk iedereen feitelijk informatief, zo goed mogelijk afgestemd op het opleidingsniveau. Al is informatie verstrekken zeker 1 van onze taken, dat er andere wegen naar Rome zijn, daar ben ik me nooit zo bewust van geweest."

   

 • Workshop Therapietrouw

  Voor de Coloplast Academy hebben we een geaccrediteerde workshop gegeven met als onderwerp Therapietrouw. Samen met een verpleegkundig specialist hebben we aan de hand van de 4 kleuren en de 8 aspecten van Lumina Spark een brug geslagen tussen 3 onderdelen:

  1. Bewustwording van eigen gedragsvoorkeuren

  2. Herkennen van de gedragsvoorkeuren van de patiënt

  3. Het aanpassen van de communicatie op de gedragsvoorkeuren van de patiënt.

   

  Dit alles met als doel om de communicatie met de patiënt zo goed mogelijk te laten verlopen waardoor de kans dat de patiënt trouw blijft aan de afgesproken therapie, verhoogd wordt.

   

 • MT Finland

  Een management team uit Finland dat qua samenstelling redelijk jong is, wilde elkaar graag beter leren kennen. Wat zijn nu precies de kwaliteiten van de verschillende teamleden en hoe kunnen we die optimaal benutten. Met elkaar hebben de teamleden afspraken gemaakt over hoe ze het best kunnen samenwerken.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Persoonlijke coachingsgesprekken

  Leiderschap, loopbaanbegeleiding, lastige situaties met medewerkers, persoonlijke ontwikkeling etc. Al dit soort vraagstukken kunnen aan bod komen in persoonlijke coachingsgesprekken.

 • Teamontwikkeling

  Programma met verschilende bijeenkomsten, meerdaags en eendaags, om het team tot een team te maken. Tussentijdse persoonlijke coaching voor de specifieke persoonlijke ontwikkeling. Door deze combinatie wordt zowel aandacht gegeven aan het ontwikkelen van het team maar zeker ook dat van het individu.

   

  Doel: het creëren van 1 team met een professionele grondhouding.

   

   

   

   

   

   

 • Rechtsom Medezeggenschap

  Ontwikkeling en implementatie van een nieuwe vorm van medezeggenschap (Rechtsom Medezeggenschap) Samen met een projectgroep op zoek gegaan naar de basis van besluitvorming die passend is binnen de cultuur van de organisatie. Op basis hiervan een model gemaakt voor medezeggenschap waarbij het uitgangspunt was dat deze nieuwe vorm een duidelijke bijdrage moest leveren aan de ontwikkeling van de organisatie en haar medewerkers.

   

  Een belangrijk onderdeel hierin is het consentbeginsel:

   

  Een besluit is genomen wanneer geen van de aanwezigen beargumenteerd en overwegend bezwaar heeft tegen het nemen van het besluit.

   

   

   

   

   

 • Internationaal Leiderschapsprogramma

  Een programma met diverse workshops verspreidt over een periode van een jaar voor 23 landendirecteuren met tussentijdse persoonlijke coaching. Het leren kennen van het eigen profiel, herkennen van het profiel van een ander, aanpassen van communicatie op basis van het profiel van de ander, ontvange en geven van feedback etc.

   

  Doel: gemeenschappelijke stijl van leidinggeven stimuleren ondanks grote cultuurverschillen.

   

 • Competentie management, POP en functiehuis (Hay en Mercer)

  Ontwerp, introductie en implementatie van competenties, functieprofielen en Persoonlijke Ontwikkelings Plannen (lokaal en internationaal). Tegelijkertijd alle functies gewaardeerd via de methode van Hay en later via Mercer. Beloningsbeleid gekoppeld aan Persoonlijke Ontwikkeling en de daadwerkelijke prestatie.

 • Sales Force Efficiency project (NL, FR, US, UK, SP, IT)

  Generiek profiel voor een sales rep ontwerpen, specifiek POP ontwerpen, educatie traject ontwerpen en implementeren. Op basis van de top 5 best presterende sales reps onderzocht wat de gemeenschappelijke gedragskenmerken waren. Aan de hand daarvan een set van competenties benoemd die het verschil maken tussen een goede en de beste sales rep. Deze vervolgens onderdeel gemaakt van een specifiek Persoonlijk Ontwikkel Plan. Na de 1e evaluatie van de overige sales reps bekeken waar de grootste ontwikkelbehoeftes lagen en deze in de vorm van een educatieplan ingevuld.